Jdi na obsah Jdi na menu

Wiki

20 let a zpět (20 & Back Program) - utajený program americké armády pro nábor pracovníků do Tajných kosmických programů (SSP), kde sloužili 20 let a poté byli za pomocí mimozemské technologie vráceni zpět v čase, do doby začátku své služby v tomto programu, byli omlazeni na původní věk, který měli v té době a byla jim vymazána paměť (Blank slating). Takže mohli pokračovat ve svém původním životě, jako by se nic nestalo. Někteří dobrovolně podstoupili tuto službu u tajných programů i několikrát za sebou. Známými účastníky těchto programů jsou např. insideři Corey Goode, Randy Cramer, Jason Rice, kteří se po letech začali rozpomínat na svou službu v těchto programech. A začali o tom podávat podrobné informace. Jelikož jejich paměť ve skutečnosti nebyla smazána, ale byly v ní jen zablokované vzpomínky na službu v SSP. Program 20 let a zpět se aktivně provozuje od roku 1980.

Ana'kh - jazyk, který bytosti Anunnaki používali ke komunikaci s ranými Mezopotámci a Féničany. Médium Maria Orsić obdržela v roce 1921 v tomto jazyce od mz bytostí návod na stavbu létajícího stroje Vril (UFO).

Anšarové (Anshar) - jméno odtržené podzemní civilizace na Zemi. Podle informátora Corey Gooda je civilizace Anšarů stará okolo 18 milionů let. Corey Anšary pod zemí navštívil a setkal se zde s kněžkou Ka'Aree, se kterou absolvoval rituál "splynutí myslí". Anšarové patří mezi hlavní sumerská božstva (podle mýtu Enúma eliš, kde je Anšar nebo také Anšur pojmenování prvotního božstva). Anšarové se Sumerům při setkáních představovali jako bohové. V minulém století se lidem představovali jako mimozemšťané a v současnosti uznali, že by bylo vhodné, kvůli pokročilému stavu odhalování informací, vystoupit z ilegality a prozradit pravdu o svém skutečném původu. Důvodem k původnímu maskování anšarské identity byly obavy Anšarů o bezpečnost jejich civilizace, pokud by byli pod zemí objeveni. Corey Goode to komentuje takto:

"Ti lidé z nás mají strach. Zdědili jsme velmi agresivní genetickou informaci, kterou oni nemají - po skupinách uprchlíků, které byly přemístěny na naši planetu, stejně tak i genetickou manipulací různými skupinami jako jsou Draco a díky dalším „velkým mimozemským experimentům“. Negativní skupiny na povrchu Země převzaly jejich posvátné symboly a používaly je během svých ohyzdných praktik, včetně mučení, lidských obětí a genocidy." - zdroj www.exopolitika.cz

Anunnaki (též Annunaki) - "Bůh Anu uvnitř Země" - z akkadského klínopisu "Anu.Na.Ki" - viz seriál Odhalení prastarého tajemství bytostí Anunnaki

Argentum Astrum (1) - doslova "Hvězdné stříbro" nebo také "Hvězdný oheň" - tajemná esence v mozku pozemšťanů, která při vyšší produkci propůjčuje lidem paranormální schopnosti. Z celého Vesmíru se vyskytuje pouze u lidí na Zemi. Tato látka začala neočekávaně vznikat u lidí po rozsáhlých úpravách lidského genomu mimozemskými inženýry. Umělým způsobem se zatím Argentum Astrum nepodařilo syntetizovat. Proto je o něj ze strany mz entit velký zájem. Dispozice ke tvorbě této látky se přenáší pouze po ženské rodové linii. Vyšší produkci Argentum Astrum lze vyvolat speciálním mentálním cvičením - viz kurzy Jaroslava Chvátala.

Argentum Astrum (2) - "Řád Stříbrné Hvězdy" - okultní magický řád, který na začátku 20. stol. založil Aleister Crowley. "Stříbrná hvězda" je podle jedné z teorií hvězdou Sírius v souhvězdí Velkého psa.

Archa Gabrielova - starověká technologie, která byla objevena v září 2015 při rekonstrukci prostor pod Velkou mešitou v Mekce. Při neodborné manipulaci z ní vyšlehl plazmový výboj tak silný, že zabil stovky lidí a způsobil pád velkého stavebního jeřábu. Zřejmě jde o součást obranné technologie starověkých Strážců, která má chránit lidstvo před nebezpečím z vesmíru. Viz např. sestřelení Tunguzského meteoritu.
Název tohoto nalezeného zařízení je odvozen od velké truhlice zvané Archa úmluvy, kterou nosili na ramenou Židé v době svého Exodu (vyjití z egyptského područí), a která obsahovala kamenné desky s desaterem přikázání. Podle historických pramenů i Archa úmluvy byla schopná zabíjet při neopatrné manipulaci pomocí silných plazmatických výbojů - viz názorná ukázka ve filmu Dobyvatelé ztracené Archy.

Archonti (angl. archons, česky též archóntové nebo archóni) - nepřátelské entity, které se živí vaším strachem. Neviditelní vládci, řídící (nejen) všechny mocné tohoto světa. Filmař, spisovatel a badatel Jay Weidner hovoří o archontech v souvislosti s gnostickými Rukopisy z Nag Hammádí, v nichž se prý píše o invazi podivných bytostí, které dokáží překrucovat realitu a odčerpávat lidem energii. Jako hlavní prostředek použily tyto bytosti, označované jako archonti, monoteistická náboženství Blízkého a Středního východu, jimž dominuje krutý a žárlivý Jahve/Alláh, a postarali se o to, aby se tato náboženství rozšířila po celém světě.

„Takže to jsou vlastně šamani, čarodějové, kněží?“
„Ale ne, kdysi dříve, v dávné minulosti jimi byli, a to jen někteří. Dnes jsou to lidé, kteří ve svých tajných lóžích a spolcích důmyslně proplétají světový kapitál, politiku a náboženství.“
„Takže to jsou světoví bankéři?“ podivil se své domněnce Voloďa.
„Jsou to ti, kteří je ovládají,“ upřesnil Sensei."
- zdroj Kamenovo.cz (úryvek z knihy Sensei ze Šambaly).

Blue Avians (doslova Modří létavci) - jedna z mimozemských ras modrých ptačích bytostí, které patří do Aliance sfér. Komunikoval s nimi informátor Corey Goode, kterého si vybrali jako svého zprostředkovatele informací. Genealogicky patří do rodové linie Ra, o čemž se zmiňuje David Wilcock na přednášce o průzkumu objektu Oumuamua. Jeden z Blue Avianů, který nejvíce komunikoval s Corey Goodem, se jmenoval Raw-Tear-Eir [ró-tír-eir]. O aktivitách Blue Avians ve Sluneční soustavě vypráví J. Chvátal v pořadu Absolutně neuvěřitelné z 30.11.2015. Blue Avians se nyní již ve Sluneční soustavě nevyskytují. V únoru 2018 byli odveleni zpět domů a nahrazeni jinou rasou, která by se měla účiněji postarat o řešení aktuálních krizových situací na Zemi a o konečné odhalení informací lidstvu, o pokročilých technologiích a mimozemských civilizacích. O těchto se ale zřejmě dozvíme od jiných informátorů, protože rozhovory s Corey Goodem byly na jaře 2020 zcela odstraněny z hlavního info kanálu Gaia TV. Takže je zde zřejmě jakási snaha o jeho umlčení a diskreditaci.

Cabal - viz Kabala

Ciakar [síkár] (Drakoniánští Reptiliáni, Bílí Draci, Impérium Draco-Orion) - jsou údajně jednou z nejmocnějších, nejrespektovanějších a nejstarších reptiliánských ras a jsou údajně potomky královské rodiny. Pocházejí ze souhvězdí Draka, 11,5 až několik set světelných let od Země. Mají na zádech křídla, kosterní strukturu skládající se z několika páteří, nažloutlé plazí oči, tmavě zelenou nebo hnědou, silnou, neprostupnou a šupinatou kůži. Údajně mohou mít i dvě srdce. Lidskýma očima jsou tato stvoření skutečně monstra, dosahující výšky až 9 metrů a hmotnosti několika tun. Mohou žít i tisíce let. Stejně jako u většiny Reptiliánů, Ciakaři údajně pokračují dodnes ve snaze o zotročení lidské rasy a mohou dokonce operovat ze základen hluboko v podzemí Země. Jejich děsivé fyzické vlastnosti a extrémní telepatické schopnosti z nich dělají impozantního nepřítele. Údajně kolonizovali mnoho planet pomocí násilí a infiltračních aktivit. Někteří se domnívají, že jsou zodpovědní za infiltraci vlád Země, aby použili její instituce proti sobě a směřovali k tomu, aby nakonec Zemi úplně ovládli. Dívají se na lidi jako na značně podřadnou rasu jako na otroky a jako na kořist. Drakoniánští Reptiliáni ovládají veškerou reptiliánskou aktivitu v celém vesmíru. Jejich pokročilé dovednosti v genetice a kybernetice jim dávají schopnost ovládat mysl ostatních a vytvářet hybridní formy života, aby sloužily reptiliánské věci, čímž je nadvláda nad jinými rasami.

Dimenze (též "hustota" - density) - frekvenční rozsah vnímání našich smyslů, čili rozsah toho, co jsme schopni vnímat a registrovat. "Dimenze není nic vnějšího, nemá nic společného s protorem ani s prostředím. Ve skutečnosti je dimenze definována kapacitním rozsahem vnímání elektromagnetického pole Vesmíru s využitím mozkových a do určité míry i smyslových schopností." - J. Chvátal v komentářích k článku ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ...
Viz také vysvětlení pojmu "dimenze" v pořadu Absolutně neuvěřitelné ze 12.10.2015 (00:20:40).

Fotonový pás - jednou za 26 000 roků je planeta Země plně prostoupena energií, takzvaného fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Jev je také nazýván Galaktickou vlnou. Fotonová energie přichází z centrálního slunce Galaxie neboli Pleromy (což je masivní černá díra uprostřed naší Galaxie). Fotonová energie ovlivňuje všechna tělesa ve Sluneční soustavě a při průchodu fotonovým pásem nastává na Slunci solární záblesk.

"Thor Han zde potvrdil, že pohyb naší sluneční soustavy do „fotonového pásu“ není něco, co ohlašuje fyzickou destrukci, ale naopak signalizuje zrychlení vědomí. Jedinci dostatečně emocionálně a mentálně připravení budou schopni surfovat na nadcházejících galaktických vlnách a projevit novou realitu – pověstné Království nebeské na Zemi. Ti, kteří připraveni nejsou a zareagují opačně zažijí větší stres a zmatek v osobním i kolektivním životě."

Gabrielova Archa - viz Archa Gabrielova

Galaktická vlna - viz Fotonový pás

GCR (Global Currency Reset) - Globální měnový reset - viz heslo GESARA níže

GESARA (Global Economic Security And Reforming Act) - Zákon o globální ekonomické bezpečnosti a reformách. Nejdůležitější součástí GESARY je zavedení nového finančního systému, kde světové měny začnou být zase kryté zlatem. Ten bod, kdy se ukončí starý babylónský otrocký systém udržovaný při životě pomocí zločineckých vlád, FEDu a centrálních bank, se nazývá GCR – Global Currency Reset. Mezi kroky, které jsou plánovány po vyhlášení zákonu GESARA patří např. hromadné odhalení mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Dále je v plánu odtajnění asi 6000 Cabalem utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další. O prosazení zákona GESARA usiloval (a usiluje) bývalý prezident USA Donald Trump.

Chronogarchie - interdimenzionální skrytá mocenská struktura monitorující časoprostor Země jako svou doménu vlivu, fungující jako tajná vláda, využívající technologie kvantové mechaniky pro cesty časem k provádění svých operací a mandátů. Američtí prezidenti George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald J. Trump a Joseph Robinette Biden byli předem identifikováni jako vhodní kandidáti do role prezidenta tajným programem předběžné identifikace pomocí nástrojů pro cestování v čase.

Kabala (Kabal, Cabal) - původně ze židovského kabalá (židovský mysticismus), později převzato do středověké latiny jako cabbala, ve francouzštině cabale. Jde o tajnou politickou kliku nebo frakci, tajnou organizaci individuálů, kteří se dali dohromady za politickým účelem. Parta bezpáteřních intrikářů, kteří se snaží zruinovat svět. Viz také dokument Pád Kabaly (s českými titulky).

LOC (Lunar Operations Command) - "Lunární operační velitelství" - velitelské a koordinační centrum SSP se základnami na odvrácené straně Měsíce. Konají se zde důležitá setkání představitelů tajných kosmických programů a velitelství také slouží jako řídící letový dispečink pro lety po Sluneční soustavě i mimo. Nejstarší ze tří základen vychází z původní základny (LOC Alpha), kterou na Měsíci začali stavět Němci koncem 30. let a dokončili ji během 40. let. Půdorys základny měl tvar svastiky (hákový kříž). Podobně jako ve filmu Iron Sky. Později byla tato základna rozšířena o další budovy, takže dnes již původní tvar svastiky není na první pohled patrný. Bližší informace o historii výstavby LOC naleznete zde. Vzhled základny byl nastíněn i ve filmu Above Majestic.

Meziplanetární korporátní konglomerát  (ICC) - sdružení industriálních korporací, které disponují nejvyspělejšími kosmickými technologiemi z programu Solar Warden. Tyto společnosti využívají své technologie převážně na generování zisku z těžby nerostů na planetách a měsících a obchodování s technologiemi ve vesmíru. Existují zde obchodní smlouvy s téměř 900 civilizacemi. ICC má více než 100 kolonií, základen a průmyslových zařízení na Měsíci, v Hlavním pásu asteroidů, na Marsu a několika dalších měsících a tělesech ve Sluneční soustavě. Viz pořad Absolutně neuvěřitelné ze 17.9.2018 (00:50:40).

MILAB (Military Abduction) - program "vojenských únosů", které prováděla armáda SS (Spojených Států) za účelem zjištění, co se stalo skutečným obětem únosů do UFO nebo pro vyhledávání a nábor velmi talentovaných dětí s mimořádným psychickým a mentálním nadáním (psychokineze, telepatie, atd.). Následný výcvik těchto dětí zahrnoval jednak specializovaný trénink a pak pravidelnou aplikaci injekcí, které obsahovaly velmi specifické chemické látky - stimulanty (viz také seriál Stranger Things).

Mohamedova úmluva (Muhammad Accords) - smlouva mezi mimozemci a obyvateli Vnitřní Země o zneviditelňování svých plavidel a omezení kontaktu s lidmi na Zemi, aby nebyl rušen jejich přirozený vývoj. V dobách před „Mohamedovou smlouvou“ mimozemšťané a civilizace Vnitřní Země (Anšarové) otevřeně interagovali s lidmi. Smlouva je pojmenována podle Proroka Mohameda (570-632 n.l.), jelikož vznikla za časů tohoto islámského proroka. Koncem roku 2016 byla tato smlouva zrušena. Takže bude zřejmě narůstat počet pozorování UFO a mz kontaktů s lidmi.

Nanity (nanoboti) - mikroskopické stroje o velikosti v řádu nanometrů, které se mohou pohybovat v lidském těle a ovlivňovat či vylepšovat jeho funkce. Mnohé z nich mají schopnost sebereplikace, čili vytvoření vlastní kopie z materiálů získaných ze svého okolí (např. železa z krevních buněk). O podstatě nanitů se zmiňuje Corey Goode ve 14. epizodě 2. série seriálu Odhalený vesmír. Mimozemské entity Draco (drakoniáni) bývají napadeni nanity, které do nich vložila kosmická umělá inteligence (UI) a může je tímto způsobem ovládat. Mluví o tom Corey Goode v jednom ze svých rozhovorů s Davidem Wilcockem. Spekuluje se i o možné přítomnosti nanitů v očkovacích vakcínách proti koronaviru (covid-19).

Odtržená civilizace (Breakaway Civilization) - utajený svět, používající exotické nadčasové technologie, financovaný z černých rozpočtů, kde existuje odlišný pohled na Vesmír a naše místo v něm a odlišná verze lidské historie. Podle insidera Corey Gooda existuje až 11 odtržených civilizací - 10 podzemních a jedna na povrchu. Vznik odtržených civilizací byl umožněn vývojem pokročilých technologií na základě reverzního inženýrství zřícených lodí UFO a vznikem Tajných kosmických programů (SSP). Jednou z hlavních odtržených civilizací je Německá odtržená civilizace, která vznikla již ve 30. letech 20. století a nyní vlastní základny na Měsíci a Marsu a flotilu kosmických plavidel (Dark Fleet).

Plné Odhalení (Full Disclosure Event) - proces, při kterém by mělo dojít k úplnému zveřejnění všech pravdivých informací o skutečné historii lidstva, o všech mimozemských rasách a o spolupráci pozemských vlád s mimozemšťany. Navíc toto odhalení zahrnuje uvolnění informací o negativních mimozemských skupinách (NAA), Tajných kosmických programech (SSP), o sledování a ovládání lidí a jejich mysli, transhumanismu, umělé inteligenci (AI), DNA a genetických manipulacích na Zemi i ve vesmíru. Čím více lidí bude mít přístup k těmto utajeným informacím, bez toho, aby byli zastrašováni, postihováni nebo likvidováni, tím více dalších lidí bude mít odvahu vystoupit se svými příběhy a pravda konečně vyplave na povrch. Odhalené technologie pomohou řešit veškeré energetické a existenční krize lidí na Zemi. Sledujte seriál Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure) na stránkách matrix-2001.cz, kde vystupují bývalí účastníci Tajných kosmických programů s podrobnými informacemi o těchto programech a utajených technologiích.

Programovaná životní forma (PLF - Programmed Life Form) - mimozemský klon, napůl organický a napůl kybernetický. Má se za to, že některá nalezená těla mimozemšťanů, ze zřícených lodí, jsou jen naprogramované klony. Klony jsou vyrobené ze syntetických materiálů, které se po smrti klonu mají tendenci rozpadat. Proto není příliš snadné je laboratorně studovat. Jejich buňky prý neobsahují mitochondrie ani DNA. Přesto však fungují jako běžné buňky živých organismů. Podle výpovědi Emeryho Smitha, tyto klony po svém vytvoření vydrží při životě asi týden až jeden rok.

Solární záblesk (mikronova, Solar flash) - obří energetický výron, pulz nebo série záblesků ze Slunce, který by měl nastat koncem roku 2022 v době slunečního minima. Je označován také jako Událost (Event). Důsledkem tohoto záblesku by mělo být povznesení těch, kteří to na Zemi přežijí, na vyšší úroveň vědomí (Vzestup, Ascension). Půjde o ten pověstný přechod do 5. dimenze. Dojde také k eliminaci veškeré zlovolné kosmické umělé inteligence ve Sluneční soustavě, včetně jejích negativních účinků na lidstvo. To by mělo prý vydržet asi dalších 1000 let. Jelikož zřejmě dojde při záblesku k delšímu ochromení nebo úplné likvidaci pozemské energetické sítě, je doporučováno si zajistit autonomní energetické zdroje, vodu a zásoby a odstěhovat se nejlépe někam do hor (dále od moře). Protože ve městech vznikne asi dost chaos a blízko pobřeží nebude bezpečno kvůli rychle stoupající hladině oceánů během prudkého odtání ledovců v polárních oblastech. Měli bychom si prý také detoxikovat naše těla od těžkých kovů, abychom pak nereagovali na zvýšené množství sluneční plazmy a nehrozilo, že naše tělo vzplane. O Slunečním záblesku mluví J. Chvátal v pořadech Absolutně neuvěřitelné od 13.2.2017. Viz také Fotonový pás.

Solar Warden - "Sluneční hlídka" - odnož Tajných kosmických programů (SSP) pro ochranu Sluneční soustavy před vetřelci z vesmíru. Od 50. let 20. stol. začala US Navy tajně spolupracovat s leteckými společnostmi na tvorbě kosmických plavidel. První testovací lety do vesmíru byly prováděny s ponorkami, které byly opatřeny pohonem na principu torzních polí (viz dokument Above Majestic). Na začátku 80. let tuto iniciativu podpořil prezident Ronald Reagan v rámci SDI (Strategická obranná iniciativa). Jedním ze zakladatelů Solar Warden byl William Tompkins, který navrhl spoustu různých typů kosmických plavidel od malých útočných lodí po obří kosmické křižníky. První bitevní flotila začala operovat v roce 1984. Viz pořad Absolutně neuvěřitelné ze 17.9.2018 (00:46:20).

Tajné kosmické programy (SSP - Secret Space Programs) - utajené programy USA, používající nadčasové technologie a pohony pro pohyb ve vesmíru, založené na reverzním inženýrství zřícených lodí UFO a na technologiích předaných mimozemšťany armádě. Jedná se především o technologie antigravitačních pohonů na principu torzních (točivých) elektromagnetických polí. První testy torzních pohonů byly prováděny s ponorkami, které se s těmito pohony vydaly do vesmíru (viz dokument Above Majestic). Po uvolnění informací o SSP vyšlo najevo, že zřejmě spousta pozorování UFO a např. černých trojúhelníkových objektů (TR-3B) byly ve skutečnosti pozemské letouny, využívající těchto nadčasových technologií.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář